سلام, خداحافظ

سلام

خدا حافظ

چیز تازه ای اگر یافتی به این دو اضافه کن

(حسین پناهی)

/ 2 نظر / 198 بازدید
عدالت جو

چه ساده تمام حرفهایت را بیان میکند

چارسوق اندیشه اراک

چارسوق اندیشه اراک (وبلاگ مشترک ابوالفضل رجبی و حمید نادری نورعینی) بساط ما دو تن، در «چارسوق اندیشه اراک»، همه آن چیزی است که از ذهنمان می گذرد. مخاطب ـ بخوانید مشتری ـ متاعمان را شاید خنزر و پنزر ببیند و شاید در غلتان. انتخاب با اوست، اما بضاعت ما جز این نیست. چوب حراج خواهیم زد به موجودی انبار ذهنمان. اگر به چشم خریدار بنگرید، از این بازار دست خالی برنخواهید گشت. از هر سوق و سویِ علوم انسانی، ریز و درشت، هر قلم که بخواهید، در بساط ما یافت می بشود. از فلسفه گرفته تا جامعه شناسی و از ادبیات گرفته تا روان شناسی. مسایل جاری روز ـ و عمدتاً فقراتی که از چشم دیگران پنهان می ماند ـ نیز جنس جور ماست. شتاب کنید و این سودای سودمند را از کف ندهید.