قال و قیل ()
سلام, خداحافظ نویسنده: - ۱۳٩٠/۱٠/٥

سلام

خدا حافظ

چیز تازه ای اگر یافتی به این دو اضافه کن

(حسین پناهی)

  نظرات ()